NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU HIỆU QUẢ CHỈ TRONG 4 BƯỚC
23 tháng 02 năm 2023

Điều quan trọng nhất của bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả, trên cả sự chuyên nghiệp và đẹp mắt chính là tính thống nhất. Nhìn chung, tất cả các tác phẩm cần đảm bảo tính kế thừa và phát huy từ nhận diện lõi, đảm bảo tính quy chuẩn, không vi phạm các tiêu chuẩn nhận diện chuyên nghiệp. Để nghiên cứu kĩ hơn những khía cạnh cần quan tâm về bộ nhận diện thương hiệu, hãy cùng S-River tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu là quá trình đầu tư lâu dài, nghiêm túc và bài bản. Dựa trên chiến lược truyền thông của các doanh nghiệp mà quy trình thực hiện của mỗi doanh nghiệp sẽ có những khác biệt nhất định. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất và lấy nhận diện lõi là tiêu chuẩn tiên quyết, dựa trên hệ quy chiếu 3 chiều: Một là với nguồn lực doanh nghiệp: sáng tạo, chuyên nghiệp, bám sát chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Hai là phù hợp với công chúng mục tiêu. Cuối cùng là khác biệt so vs đối thủ.

Về cơ bản, quy trình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả cần các bước như sau:

Bước 1: Nghiên cứu định hướng chiến lược

Bước này thực hiện khai thác các thông tin chung và riêng về doanh nghiệp. Thông qua đó hình thành một bức tranh tổng quát về hiện trạng và giải pháp cho doanh nghiệp. Bước nghiên cứu nên đủ 3 hệ quy chiếu. Nguồn lực doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh và khách hàng hướng tới.
Chiến lược thương hiệu sẽ đầy đủ từ chiến lược khác biệt hoá, định hướng giải pháp thiết kế thương hiệu và chiến lược truyền thông thương hiệu.
Một lưu ý là bạn sẽ cần tập trung lựa chọn chiến lược, và hệ thống nhận diện thương hiệu sát nhất với chiến lược truyền thông. Tất cả tạo thành một dòng chảy và tạo nên hiệu quả cao nhất.

Nghiên cứu về xây dựng thương hiệu (Ảnh: IMD).
Nghiên cứu về xây dựng thương hiệu (Ảnh: IMD).

Bước 2: Brainstorming giải pháp chiến lược thương hiệu

Tìm kiếm điểm khác biệt hoá thương hiệu và chuẩn bị kế hoạch thực thi chiến lược: tìm ra PODs và USP để soi sáng cho tất cả hoạt động truyền thông, thiết kế thương hiệu trong hoạt động kinh doanh. Để làm tốt được bước này, nắm chắc 14 thuật ngữ về thương hiệu sẽ là nền tảng chắc chắn để đưa ra giải pháp toàn diện.

Bước 3: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Bạn nên lựa chọn các ấn phẩm quan trọng, cần và đủ, không nên thừa thãi gây lãng phí. Sau đó, bạn triển khai thiết kế các ấn phẩm nhận diện lõi như đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, tới thiết kế logo. Sau đó phát triển đặc trưng thương hiệu. Và ứng dụng một cách linh hoạt vào ấn phẩm truyền thông động và tĩnh.
Lưu ý: cần khéo lựa chọn ấn phẩm quan trọng trước khi thiết kế thương hiệu. Nó có tác động ngắn hay dài tới khách hàng tiềm năng tại điểm tiếp cận (touchpoint). Từ đó, giúp đạt được mục tiêu truyền thông tốt nhất.

Bước 4: Truyền thông thương hiệu

Quảng bá thương hiệu qua các kênh online, offline, sáng tạo và hấp dẫn, quyến rũ người dùng. Đo lường hiệu quả độ nhận biết thương hiệu, đánh giá sức khoẻ thương hiệu. Và kiểm toán điều chỉnh cho phù hợp.

Quy trình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả (Ảnh: Brands Vietnam)
Quy trình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả (Ảnh: Brands Vietnam)

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Hiện nay, thương hiệu được định giá như một tài sản. Tuy nhiên, thương hiệu là một tài sản vô hình. Để bảo vệ tài sản này, các doanh nghiệp cần thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm như: nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…Khi bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sẽ trở thành tài sản của doanh nghiệp. Xác lập Độc quyền nhãn hiệu tại cục Sở hữu trí tuệ giúp giảm thiểu rủi ro thương mại.
Ứng dụng và quản trị hệ thống nhận diện thương hiệu
Thương hiệu cần có Brand Guidelines để quản lý trong quá trình ứng dụng và quản trị. Ban quản trị doanh nghiệp cần tuân thủ quy chuẩn. Đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp. Gia tăng nhận thức thương hiệu.
Trên đây là một lý do và một số bước để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp.

Qua bài viết này, sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cách xây dựng nên một bộ nhận diện thương hiệu.
Nếu bạn gặp khó khăn, S-River Creative Agency sẽ giúp bạn!

Nguồn: Brands Vietnam.

Bài viết khác